Inledning

Astrak Group Ltd har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, bearbetar, lagrar och lämnar ut dina personuppgifter. Astrak Group Ltd utgörs av en koncern med dotterbolag i hela EU. Astrak Group Ltd är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i enlighet med denna policy. Astrak Group Ltd:s organisationsnummer är SC468615 och den registrerade adressen är Wheatfield Road, Dunnikier Business Park, Kirkcaldy, KY1 3PD. Denna policy omfattar alla personuppgifter som du lämnar via Astraks webbplats (www.astrakgroup.co.uk) eller som du lämnar till Astrak Group Ltd eller något av dess dotterbolag. Det är viktigt att du läser denna sekretesspolicy tillsammans med någon annan sekretesspolicy när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter (t.ex. sekretesspolicyn vid rekrytering). Denna policy kompletterar dessa andra policyer och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Därför samlar vi in personuppgifter om dig.

Astrak samlar in dina personuppgifter för att informera dig om, och förse dig med, Astraks produkter eller tjänster, för att hantera eventuella frågor du kan ha om dem och för att förbättra och utveckla dessa för framtida affärsrelationer.

Vi samlar in följande personuppgifter

Astrak samlar in följande typer av personuppgifter om dig:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagets namn
 • Adress
 • Detaljer om produkter som du är intresserad av
 • Maskinpark
 • Kreditkortsuppgifter för betalning

Så samlar vi in personuppgifter om dig

 • När du kontaktar oss direkt eller besöker webbplatsen (www.astrakgroup.co.uk) för att begära en e-broschyr eller en offert för en produkt eller tjänst eller för att ställa en allmän fråga
 • När du lämnar personuppgifter till oss för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, organisera en leverans eller returnera ett köp, förutsätter vi att du samtycker till att vi samlar in dem och använder dem endast för det specifika skälet.
 • Om vi tror att våra produkter eller tjänster skulle vara av intresse för ditt företag, ringer vi alltid först direkt till dig för att få ditt uttryckliga samtycke till att skicka material eller information för att ge dig möjligheten att avstå.

Våra affärer är business to business och vi köper inga externa listor av något slag.

Hur vi använder vi använder dina personuppgifter

 • Astrak använder dina personuppgifter för att:
 • identifiera vem du är när du kontaktar oss
 • förse dig med de produkter eller tjänster du har begärt och för att förstå vilka produkter du kan vara intresserad av
 • kontakta dig angående dina produkter för att besvara dina tekniska frågor eller allmänna frågor eller för att administrera garantianspråk eller produktsäkerhetsrelaterad kommunikation
 • förbättra produkter eller tjänster och för att genomföra kundundersökningar
 • lösa klagomål eller problem som du kan ha med en produkt eller tjänst
 • skicka marknadsföringsinformation om produkter, tjänster eller erbjudanden
 • bjuda in dig till evenemang som du kan vara intresserad av.

Kakor

Vi är fast beslutna att skydda våra webbplatsbesökares integritet, därför anges i denna del hur vi kommer att behandla användningen av kakor.

På den här webbplatsen används kakor.

Denna webbplats använder ett litet antal kakor för att kunna fungera som avsett. Kakorna lagrar olika inställningar under och mellan besök och gör det möjligt för användare att dela sidor via sociala nätverk och kommunicera med vårt säljteam live via en chattfunktion.

Vi använder inte kakor för att samla in någon personlig information utan att användaren uttryckligen har gett sitt samtycke, och vi lämnar inte ut några uppgifter som vi har hanterat till något tredjepartsföretag.

Samtycke

Om du inte vill använda kakor på den här webbplatsen ska du välja alternativet i verktygsfältet för kakor när du besöker webbplatsen första gången.

Du kan också hantera användningen av kakor genom att justera din webbläsares inställningar. Se länkarna nedan för information om hur du kan ändra inställningarna för kakor i respektive webbläsare:

  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
  • Windows & Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
  • Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Third-party/external cookies

Vår webbplats innehåller funktioner som tillhandahålls av tredje part, t.ex. de sociala nätverk som anges i den delningsfunktion som visas längst ner i varje inlägg. Om du inaktiverar dessa kakor kommer det därför att påverka delarna som tillhandahålls av tredje part. Vi använder inte kakor för att samla in någon personlig information via dessa extra funktioner.

Dock kan de associerade tjänsterna samla in sådan information.

Besök respektive företags webbplats för mer information om vad som samlas in av dessa företag.

Force24 Kakor och spårning Kakor från Force24 är förstapartskakor och aktiveras när du samtycker till kakor på den här webbplatsen.

 • Kakorna anges nedan:
 • F24_autoID

F24_personID

De gör det möjligt för oss att förstå vår målgrupps beteende och därmed bättre kunna optimera marknadsföringsaktiviteterna. f24_autoId – Detta är en tillfällig identifierare på en lokal maskin eller i telefonens webbläsare som hjälper oss att spåra anonym information som senare kan kopplas till f24_personid. Om detta anges anonymt kommer det att raderas efter 6 månader.

Icke-väsentlig, förstahands, 10 år, ihållande. f24_personId – Detta är ett ID som genereras per enskild kontakt i Force24-systemet för att kunna spåra beteende och formulärinlämningar i Force24-systemet från externa källor per användare. Detta används för personlig anpassning och för att kunna segmentera beslut för ytterligare kommunikation.

Icke-väsentlig, förstahands, 10 år, ihållande.

 • Informationen som lagras av Force24-kakor förblir anonym fram till dess att:
 • Vår webbplats besöks genom att klicka från ett e-postmeddelande eller SMS, som skickas via Force24-plattformen och kakor accepteras på webbplatsen.

En användare av webbplatsen fyller i ett formulär med e-postadress från antingen vår webbplats eller våra Force24-landningssidor.

Force24-kakorna kommer att lagras på en enhet i 10 år om de inte raderas.

Annan spårning

Vi använder också liknande teknik, inklusive spårningspixlar och länkspårning, för att övervaka dina visningsaktiviteter

Enhets- och webbläsartyp och öppen statistik Alla e-postmeddelanden har en spårningspixel (en liten osynlig bild) med en frågesträng i webbadressen.

I webbadressen har vi användaruppgifter för att identifiera vem som öppnade ett e-postmeddelande, för statistiska ändamål.

Länkspårning

Alla länkar i e-postmeddelanden och SMS som skickas från Force24-plattformen innehåller en unik spårningsreferens där denna referens hjälper oss att identifiera vem som klickade på ett e-postmeddelande, för statistiska ändamål.

Besöksstatistik Vi använder kakor för att sammanställa besöksstatistik för vårt interna bruk. Vi identifierar inte enskilda besökare genom deras användning.

  • Istället använder vi kakor för att generera statistisk data om hur besökare använder vår webbplats.
  • Google Ads – https://policies.google.com/?hl=en
  • Google Analytics – https://policies.google.com/?hl=en

Jetpack – https://automattic.com/privacy/

Kommunikation Vi använder externa tjänster för att möjliggöra direktkommunikation via vår webbplats.

  • Till exempel tillåter kakor vår webbplats att känna igen besökaren för att optimera chattboxfunktionen.
  • Tawk.to – https://www.tawk.to/data-protection/

WhatsApp – https://www.whatsapp.com/privacy

Säkerhet

  • För att säkerställa att vår webbplats förblir säker för våra besökare använder vi följande tjänst, som använder kakor för att fungera effektivt.

Wordfence – https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

Övriga tjänster

 • Kakor används också för att tillhandahålla ytterligare icke-väsentliga funktioner på webbplatsen.
 • Google Maps – https://policies.google.com/?hl=en

Youtube – https://policies.google.com/?hl=en

 • WMPL
 • WPML använder kakor för att identifiera besökarens aktuella språk, det senast besökta språket och språket för inloggade användare. När du använder pluginet kommer WPML att dela data om webbplatsen via Installer.

Inga uppgifter om användaren kommer att delas.

Hur vi kontaktar dig

Astrak Group Ltd och dess tredjepartsleverantörer (t.ex. marknadsföringsbyråer) kan kontakta dig via post, telefon, e-post och/eller textmeddelande, såvida du inte uttryckligen har avböjt från detta eller har registrerat dig för telefon- eller postpreferenstjänsterna.

Elektroniska nyhetsbrev och kampanjerbjudanden Astrak Group Ltd kommer regelbundet att skicka elektroniska nyhetsbrev och kampanjerbjudanden via e-post via en tredjepartstjänst som heter Mailchimp. Informationen som delas med Mailchimp består endast av e-postadresser och delas inte vidare med något annat företag, organisation eller myndighet. Användare kan avregistrera sig från denna tjänst genom att klicka på länken längst ned i varje e-postmeddelande, genom att besöka vår webbplats på https://astrakgroup.co.uk/privacy-center/unsubscribe/ eller genom att skicka en begäran via e-post till sales@astrakgroup.com.

För att fullt ut förstå hur dina personuppgifter samlas in och lagras av Mailchimp-tjänsten, besök https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till

 • Astrak kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag och kommer att lämna ut dina personuppgifter till:

Våra tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. transportföretag eller marknadsföringsbyråer.

Hur vi lagrar dina personuppgifter Alla dina personuppgifter lagras på säkra servrar som drivs av Astrak Group eller dess tredjepartsleverantörer. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt uppdrag, men får inte använda dem för andra ändamål. Astrak säkerställer att dessa tredjepartsleverantörer endast kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning om allmänt dataskydd.

 • Dina kreditkortsuppgifter lagras inte någonstans:

Alla portaler för direktbetalningar följer standarderna i PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam sammanslutning av varumärken som Visa, MasterCard och American Express.

Överföring av personuppgifter

Astrak Group Ltd kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen i samband med sådana överföringar eller behandlingar av dina personuppgifter utanför EES.

Lagring av personuppgifter Dina personuppgifter kommer att lagras i Astraks system för hantering av kundrelationer under en obestämd period för att hantera vår affärsrelation.

Astrak kommer att genomföra regelbundna genomgångar av denna information för att säkerställa att den är aktuell och korrekt.

Dina rättigheter

 • Du har följande rättigheter i samband med att dina personuppgifter bearbetas av Astrak:
 • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras av Astrak
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller där behandlingen inte är nödvändig för Astraks eller en tredje parts legitima intressen
 • Du kan begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter om dig

Du kan begära radering av alla personuppgifter om behandlingen inte är nödvändig för Astraks eller en tredje parts legitima intressen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från Astrak och/eller ändra den leveransmetod som vi använder. Om du vill utnyttja dina rättigheter och leveranspreferenser kan du skriva till oss eller skicka e-post till oss med hjälp av följande uppgifter: Post: UK Sales Director, Astrak Group Ltd, Wheatfield Road, Dunnikier Business Park, Kirkcaldy, KY1 3PD. Om du är orolig eller har frågor om hur Astrak hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

Observera att du har rätt att lämna in ett klagomål till UK Information Commissioner’s Office (eller någon annan lämplig tillsynsmyndighet i ditt land), som kan nås via följande länk https://ico.org.uk/concerns/.

Ändringar i vår sekretesspolicy Astrak Group Ltd förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna sekretesspolicy eller delar av den.

Kontrollera regelbundet om det finns några uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy.

Frågor, kommentarer och synpunkter om denna sekretesspolicy ska ställas till HR Manager och Data Protection Officer, Astrak Group Ltd, Wheatfield Road, Dunnikier Business Park, Kirkcaldy, KY1 3PD.